Rudy`s blog over Italiaanse Design Keukens e.d.

Rudy`s blog over Italiaanse Design Keukens e.d.
Klik hier om naar mijn website te gaan!

woensdag 31 januari 2024

Ziek door hip aanrechtblad

Lange tijd terug ben ik al gestopt met actief verkopen van composiet werkbladen. Dit in verband met breuk (veel mensen dachten dat je kon staan op een composieten werkblad). Ik ben toen overgestapt op bladen van Corian en roestvrijstaal.In het FD stond laatst een artikel over deze werkbladen. Naar nu blijkt zijn er meer nadelen aan de nepstenen bladen zitten. In het kort; Je kunt het vergelijken met asbest.

Zolang je niet in het materiaal zaagt is er dus niets aan de hand. Zagen in bladen wordt in de regel niet door de consument gedaan, maar door de monteurs. Bijvoorbeeld om een kookplaatsparing aan te passen, of een maat aanpassing te doen. Wat mij betreft geen paniek dus, met name omdat ik zo goed als geen composiet bladen verkoop.

Maar lees hier onder het artikel.

Ziek door hip aanrechtblad: ook in Nederland komt onderzoek

In het kort Onderzoek toont aan dat bewerkers van kwartscomposieten aanrechtbladen in keukens en badkamers er ernstig ziek van kunnen worden.
Bedrijven hebben wereldwijd te maken met strengere regelgeving en in Australië zelfs met een totaalverbod.
Een Nederlands instituut gaat de blootstelling aan kwartsstof in kaart brengen — ‘het is nog een blinde vlek’, zegt een expert.

Man 39 jaar, last van droge hoest. Diagnose: silicose. Of, man 50 jaar, kortademig en denkt aan astma. Diagnose is wederom silicose. Deze stoflongen, zoals silicose in de volksmond is gaan heten, kwamen geregeld voor bij mijnwerkers. Maar deze mannen zijn geen mijnwerkers. Zij installeerden en bewerkten keukenbladen van kwartscomposiet in België.

Steven Ronsmans, expert in beroepsziekten bij de KU Leuven, onderzoekt deze ziektegevallen. Ongeveer een derde van de patiënten met silicose die hij afgelopen jaar behandelde, liepen die ziekte waarschijnlijk op tijdens het werken met kwartscomposiet.
Hij maakt zich grote zorgen. ‘De stoflong is terug in nieuwe vorm. Ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg in zicht hebben.’

Aanrechtbladen van kwartscomposiet, een kunststeen, zijn populair. Ze zijn betaalbaar, praktisch in gebruik en overal verkrijgbaar. De markt voor kwartscomposiet zal naar verwachting de komende jaren fors stijgen, van $23 mrd (circa €21 mrd) in 2022 naar $40 mrd in 2032.
Maar bewerkers van die bladen blijken er ook heel ziek van te kunnen worden. In de bladen zit, naast chemicaliën, tot 95% kwartsstof. Een stof die internationaal is erkend als gevaarlijk en kankerverwekkend.

Bekende beroepsziekte Nu is een ‘historische beroepsziekte die niet meer had moeten bestaan’ bezig aan een opmars, schrijven onderzoekers uit Australië in een deze maand gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke blad Respirology. Ook de Nederlandse Gezondheidsraad ziet die opleving van silicose in de bewerking van kunststeen, zo staat te lezen in een voorstel om de regels voor maximale blootstelling aan te scherpen.
Bij het bewerken van de bladen — door slijpen of zagen — komt stof vrij. Dit inademen kan leiden tot silicose, permanente littekens in de longen. De beroepsziekte veroorzaakt onder meer kortademigheid, hoest of chronische vermoeidheid en kan leiden tot kanker.

In Australië, Californië, Israël en Spanje zijn mensen die met kwartscomposiet werken onder de loep genomen. Een aanzienlijk deel van de keukenbladbewerkers bleek ziek. De silicose die wordt gezien, kent een agressief verloop, komt vooral voor bij mensen in de dertig of veertig en lijkt vaker tot sterfgevallen te leiden. Van de 52 zieken die zijn onderzocht in Californië zijn er tien overleden. Hoe hoger de blootstelling, hoe groter het gevaar.

In Nederland is er geen gericht onderzoek gedaan naar silicosegevallen door het werken met kwartscomposiet. In de officiële registraties komt silicose nauwelijks voor. Het wordt hier wel bewerkt, en veelvuldig verkocht, maar productie gebeurt vooral in landen als Spanje, Israël, China of India. Grote bedrijven lijken zich bewust van de risico’s, zegt de Arbeidsinspectie na een verkenning. Maar een goed zicht op de praktijk is er niet.

‘Blinde vlek’
Het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht gaat de blootstelling aan kwartsstof nu in kaart brengen. ‘Het is nog een blinde vlek’, zegt universitair hoofddocent Susan Peters. Zij ziet, net als Ronsmans, reden om aan te nemen dat ook in Nederland mensen silicose krijgen van het bewerken van de bladen. ‘Uit onderzoeken in andere landen blijkt dat men die casussen vindt op het moment dat men die zoekt.’

Vooral mensen die keukens in huizen op maat zagen, vaak zzp’er, lopen risico’s. Hun werkomstandigheden worden minder in de gaten houden dan in een bedrijf. Kees Eckhardt van NOA, de branchevereniging van veel zogenoemde afbouwers, volgt de internationale onderzoeken op de voet. Hij onderkent de zorgen. Maar hij wijst erop dat Nederland door het mijnwerkersverleden meer ervaring heeft met kwartsstof en dat er hier strenge regels zijn rond het werken met de stof.

Nu de bladen zo populair zijn, werken wel meer bedrijven met het materiaal dan de gevestigde bouw- en steenbedrijven, die van oudsher bekend zijn met de gevaren. ‘We moeten de huidige werkpraktijk daarom opnieuw evalueren’, zegt Eckhardt.

Ikea is één van de grootverkopers van kwartscomposiet. Vooruitlopend op een landelijk verbod in juli in Australië, nam de Ikea daar alle bladen uit de handel. In Nederland ziet Ikea daar geen aanleiding toe, zegt het bedrijf tegen het FD. Spanje scherpte de normen fors aan en Californië nam noodmaatregelen om werknemers beter te beschermen.

Rechtzaken
Omdat het produceren en bewerken van de bladen vooral gebeurt in landen als Israël, India, China en Spanje krijgen bedrijven daar te maken met rechtszaken. Zo is de eigenaar van de in Spanje gevestigde keukenboer Cosentino vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete voor het onvoldoende informeren over de gevaren van het werk. Volgens rechtbankdodumenten die persbureau Reuters heeft ingezien werden 1900 mensen die werkten met de aanrechtbladen van Cosentino ziek. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Nederland.

Een andere wereldspeler, Caeserstone uit Israël, meldt in zijn jaarverslag over 2022 dat er 163 rechtszaken lopen rond zieke medewerkers en reserveert $36 mln voor schadeclaims. De aandelen van het bedrijf daalden met 70% in vijf jaar tijd.

Silicosewet
Nederland heeft een lange geschiedenis met silicose. In 1951 kwam de Silicosewet tot stand, de latere basis voor strenge Arbomaatregelen. Uit deze wet vloeide ook het zandsteenbesluit voort, waardoor zandsteen verboden werd. Het percentage kwarts in zandsteen is echter lager dan die in kwartscomposiet. Waarom is kwartscomposiet, met tot 95% kwartsstof, dan wel op de markt? ‘Voor producten die in vaste vorm veilig zijn, maar waarvan de stof bij bewerking gevaarlijk is, bestaat geen goed antwoord op die vraag’, zegt TNO-expert Wouter Fransman. Hij legt uit dat chemische producten strenge toelatingscontroles krijgen volgens de Europese wetgeving. Maar voor veel stoffen in vaste vorm die pas bij bewerking vrijkomen is dat niet zo. ‘Keukenbladen zijn een eindproduct, hier hoeft geen waarschuwing op te staan’, zegt Ivo Erens van de ViB fabriek, een bedrijf dat onder meer veiligheidsinformatiebladen opstelt. ‘Het is niet de bedoeling dat je erin gaat zagen. Dat is vergelijkbaar met golfplaten van asbest: die zijn als plaat in principe ongevaarlijk. Het probleem ontstaat als je er in gaat boren, zagen, of het breekt zonder de juiste beschermingsmiddelen.’ De wet verplicht bij gevaarlijke stoffen alternatieven te kiezen als die er zijn. Bij nepsteen is er natuursteen, of bladen met veel lagere kwartsstofgehaltes.

Bescherming
Een keukenblad gaat van producent, distributeur, groothandel, steenbewerker, keukenverkoper naar de monteur. De risico’s van kwartscomposiet zijn niet overal bekend, blijkt uit een rondgang van het FD. Eén van de Europese producenten is Diresco, gevestigd in het Belgische Oudsbergen. Commercieel directeur Stefan Ramos: ‘Wij weten dat kwartspoeder in onze producten silica bevat. Dat moet je op de juiste manier verwerken, met onder meer waterzagen en mondmaskers. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld beton en natuursteen. Bij grote producenten in Europa en Amerika wordt daar streng op toegekeken. En onze medewerkers worden jaarlijks medisch gecontroleerd.’

Ramos: ‘Op de voorkant van onze producten zit een beschermfolie, met een veiligheidsinstructie in acht talen.’ Volgens hem gaat de folie bij de steenverwerkers van het materiaal af, waar het in de juiste maat voor de verkochte keuken wordt verzaagd.

Zo’n steenverwerker is bijvoorbeeld Jetstone, een grote leverancier van aanrechtbladen. In de fabriek van Jetstone in Deurne zagen werknemers het product op maat, waarna het doorgaat naar keukeninstallateurs. Dat bewerken doet Jetstone ook met water, zodat stof niet opstuift.
Van verschillende keukenverkopers die het FD benaderde, wilde alleen DKG Holding, het bedrijf achter Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, reageren. Commercieel directeur Ron van den Berg zegt dat DKG al jaren voorschriften aanlevert aan monteurs voor het werken met kwarts. ‘Wij leveren bladen op maat. Als er toch aanpassingen nodig zijn, zeggen we dat dit alleen mag met de nodige beschermingsmaterialen.’

Veiligheidsvoorschriften
Composietfabriek, dat de bladen verkoopt, zegt zich pas bewust te zijn geworden van de risico’s door de rechtszaak over ziek geworden werknemers waarmee Cosentino in het nieuws kwam in Spanje. ‘Misschien stond het ergens in de voorwaarden, maar wij hadden dat niet zo duidelijk. Wij hebben nu ervoor gekozen het bewerken in Spanje te laten doen.’

Monteurs van keukens en badkamers die het FD sprak — die anoniem willen blijven — zeggen dat zij vaak niet weten van verplichte maatregelen of beschermingsmiddelen, of ze houden zich daar niet aan. Een deel heeft zelfs nooit van kwarts gehoord.

Onder hen een installateur voor DKG Holding, die ook andere monteurs aanstuurt. De nepsteenbladen passen niet altijd goed, zegt hij, er moet wel eens een centimetertje af. Daar komt stof bij vrij. Ze dragen geen maskers. ‘Op de bouw zijn er veel veiligheidsvoorschriften, maar bij de keukeninstallatie niet. Er staan geen voorschriften op de keukenbladen.’ Stof is ook voor omstanders zoals bewoners gevaarlijk. Een andere installateur bewerkt de bladen ‘liever niet’ maar moet soms wel, zegt hij. ‘De uitsparingen voor kookplaten zijn niet altijd goed. Dat slijpen we bij. Dat doe ik wel buiten.’ Een andere monteur van het Duitse Küchenwelt zegt: ‘Er moet vaak genoeg iets worden geslepen, een stopcontact bijvoorbeeld. Ik doe dat buiten en ga uit de wind staan, want er komt veel stof bij vrij. Ik heb nooit gehoord dat ik voorzichtig moet zijn.’ DKG Holding zegt in een reactie ‘verbaasd te zijn’ over het plaatje dat de installateurs schetsen en heeft intern extra aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Ook Diresco herkent het beeld niet.


Strenger beleid?
Het onderzoeksinstituut van de Europese vakbonden ETUI werkt aan een Europese verhoging van de kritische grenswaarden voor kwartsstof waaraan medewerkers mogen worden blootgesteld. ‘Maar gezien de risico’s die nu aan het licht zijn gekomen zou Europa een verbod van kwartscomposiet moeten overwegen’, zegt ETUI-onderzoeker Tony Musu. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Europees verbod een reële optie.

Musu wijst erop dat er met een aanscherping van de regels risico’s blijven: ‘Veilig werken met een product dat 95% kwartsstof bevat kan feitelijk alleen als je dat in een afgesloten tank zou doen. Maar dat gebeurt niet.’ Producenten verlagen nu hun percentage kwartsstof in composiet, in de hoop zorgen weg te nemen. Maar dat maakt het bewerken niet veilig, zeggen onderzoekers van de Australische Universiteit van Adelaide en Monash University: ‘Er is geen bewijs dat kwartsstof in deze kunststenen een veilig niveau kan hebben.’

Is kwartscomposiet in de keuken onveilig? Kwartscomposieten aanrechtbladen thuis zijn niet gevaarlijk zolang er niet in wordt gezaagd of geslepen. In Australië wordt wel bekeken of thuisklussers een handleiding moeten krijgen als zij hun badkamer of keuken met kwartscomposiet willen renoveren. Maatregelen tegen stof in de lucht zijn noodzakelijk, maar kunnen volgens experts nooit garanderen dat iemand niet ziek wordt. Naar de gezondheidseffecten van maatregelen tegen hoge concentraties in de lucht is volgens hen meer onderzoek nodig.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/samenleving/1504319/nederlands-onderzoek-naar-beroepsziekte-door-nepstenen-aanrechtbladen


dinsdag 30 januari 2024

Zeeppompje in je keuken

Als je bij iemand thuis in de keuken komt zie je vaak zo`n plastic zeeppompje staan naast de kraan.

Eigenlijk vind ik dat niet zo heel mooi. Je kunt er voor kiezen om een ingebouwde zeeppomp te nemen. Heb ik thuis ook.

Privé heb ik er gewoon Dreft in. Handig als je bijvoorbeeld een wok met de hand af wilt wassen.

Maar let er alstublieft op dat je de zeeppomp langs boven bijvult. Is veel sneller/handiger en het is lastig om het reservoir er opnieuw in te krijgen als je hem er af gehaald hebt.

Snaidero keuken van project 1133

Zoals ik gisteren al schreef; de Snaidero keuken van project 1133 is inmidddels klaar. Niet een hele grote keuken hoor. De klant heeft een noten houten eiland gekocht en combineert dit met een losse vrijstaande koelkast.

Voor wie zich af vroeg waar de Falmec Materia afzuigkap in de showroom is gebleven; hij is dus verkocht aan deze klant uit Middelburg.

De Materia afzuigkap is uitverkocht (niet meer leverbaar dus).

maandag 29 januari 2024

Snaidero keuken in Middelburg

Vandaag is Jan Levien begonnen met de montage van de Snaidero keuken van project 1133 in Middelburg.

Een echt noten houten keukeneiland deze keer met een Corian werkblad.

Geen hele grote keuken, ik denk dat de keuken morgen klaar is.

Er is ook een andere Snaidero keuken klaar. Dat is mijn G10 keuken.

Jan Levien heeft de G10 keuken helemaal klaar nu. Alleen moeten nu nog de wanden en zo nog afgewerkt worden.

Vandaar dat de beschermfolie nu nog op de keuken zit. Dan kan de keuken niet beschadigen.


zaterdag 27 januari 2024

Vierkante korfplug met klepje

In Oud Beijerland heb ik een paar jaar terug een Snaidero keuken gezet bij de klant van project 859.

Voor vanavond hebben we een afspraak om met deze klant te gaan eten. Ze stuurde me echter een berichtje van te voren omdat ze een nieuwe vierkante korfplug met klepje nodig had (ga ik dus nog regelen).

Deze korfplug verkocht ik voorheen vaak. Het ziet er leuk uit maar bleek toch wat lastiger schoon te maken. Ook sluit de korfplug slecht af (water loopt wel heel snel weg). Inmiddels is de leverancier daarom gestopt met deze korfpluggen.In bovenstaande video leg ik het daarom nog even voor jullie uit.

Hier in de showroom heb ik nog verschillende keukens staan met zo`n vierkante korfplug in de spoelbak. Ik verkoop deze keukens met extra korting uit. De spoelbak is uiteraard prima. Maar het water in de spoelbak blijft dus niet zo heel lang staan als je met de hand wilt afwassen.

donderdag 25 januari 2024

Gaggenau stoomoven uit de 200 serie

Zoals jullie weten heb ik naast Neff ook apparatuur van het merk Gaggenau. Dit merk is eigendom van hetzelfde concern maar is bedoeld voor het wat hogere segment.

Persoonlijk vind ik de Gaggenau stoomoven geweldig, hij heeft bijvoorbeeld een binnenkant van roestvrijstaal (eigenlijk heb je dat echt nodig als je gaat stomen).

Ik wil deze stoomoven dolgraag hebben in mijn volgende Snaidero keuken. Ik heb daarom onderstaande video gemaakt over het hoe en waarom van deze stoomoven.Zoals ik het ook in de video gezegd heb; je kunt ook twee ovens van Gaggenau naast elkaar zetten. Zelf vind ik dat heel mooi. Je hebt dan mooi 1 deur linksscharnierend en 1 deur rechtsscharnierend.

Dit is ook handig. Je kunt dan bijvoorbeeld in 1 oven de broodjes bakken en in de andere oven je vlees op een andere temperatuur. Of 1 oven om te bakken en de andere om eten of borden warm te houden.


Hier in de showroom heb ik dat bij verschillende keukens gedaan. Bijvoorbeeld bij de G18 keuken en de Snaidero Vision.

Ook in de nieuwe G10 keuken die net klaar is heb ik de 2 Gaggenau ovens naast elkaar (de wandafwerking en het schilderwerk moet ik nu nog doen).


donderdag 18 januari 2024

Snaidero Ola showroomkeuken geplaatst in Antwerpen

Nét voor de kerstvakantie heb ik nog een video opgenomen bij een klant in Antwerpen. Bij deze klant heb ik mijn vorige Snaidero Ola showroomkeuken geplaatst. Een Ola keuken in Grigio Cemento micalak.

De showroomkeuken is toch ietwat aangepast ten opzichte van de opstelling hier zo. Klant heeft een extra spoelgedeelte gemaakt tussen de hoge kasten in.Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Laat het gerust weten in de comments.

Keukens op Arnemuiden

Vanmorgen lag er toch eindelijk een beetje sneeuw hier op Arnemuiden. Niet genoeg om Lea met de slee naar school te brengen, maar toch wel een heel klein beetje winter wonderland.


Over Arnemuiden gesproken, daar staat niet alleen mijn keukenshowroom maar ik lever er ook keukens natuurlijk.

Gisteren heb ik de Snaidero keuken van zowel project 1122 hier ingemeten bijvoorbeeld. Dit is een Snaidero Ola keuken voor in een nieuwbouw woning.


De klant van project 1122 laat ook weer een woning achter. In die woning mag ik de Snaidero keuken van project 1141 plaatsen. Deze heb ik gisteren eveneens ingemeten. Dit wordt een Snaidero Way, dat is eigenlijk dezelfde keuken als de Snaidero Ola maar dan zonder de ronde kasten.

vrijdag 12 januari 2024

Snaidero keuken in Hilversum (project 1107)

Gisteren schreef ik al dat een Snaidero keuken er in de regel mooier uit ziet als de woning bewoond is en niet nét nadat de nieuwe Snaidero keuken is geplaatst.

Vandaag kreeg ik weer zo`n foto binnen van een klant. Deze keer een klant die eind vorig jaar z`n nieuwe Snaidero keuken heeft gekregen maar nu echt woont in het huis. Dit is de Snaidero keuken van project 1107 in Hilversum.

Wat een prachtige keuken hé?! Deze keuken lijkt heel erg op de Snaidero keuken in Bavel van project 750, maar is dan nét weer even anders.


De klant heeft een Falmec Light afzuigkap, dus niet de plafondafzuigkap zoals de klant in Bavel.

Ook hebben ze gekozen voor inductie (de klant in Bavel heeft pitt cooking op gas).

Het eiland is ook iets korter als bij de klant in Bavel. De klant in Hilversum heeft gekozen voor hetzelfde eiland als bij mijn keuken privé (de droomkeuken vind ik dan 😃).

donderdag 11 januari 2024

Snaidero Ola keuken in Grigio Cemento

Als een Snaidero keuken net geplaatst is dan is de klant meestal nog niet ingericht. Ik bedoel, er hangen nog geen gordijnen op en zo. Dus is het nog een beetje ongezellig.

Soms stuurt een klant dan foto`s van de nieuwe keuken als ze wél klaar zijn met de inrichting.

Deze keer had ik dat dus van een klant met een Snaidero Ola keuken.


De Snaidero Ola keuken van dit project is toch iets aangepast ten opzichte van mijn showroomkeuken.

De klant bij dit project heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de afzuigkap in het plafond te integreren (ik heb nu de afvoerloze Twister afzuigkap met Bipolaire Ionisatie).

Het ziet er heel strak uit zo, ook stoot je op deze manier niet je hoofd.

Iets wat ook echt anders is als in de showroom bij mij dat is de wand met hoge kasten.

Bij deze klant hebben we de hoge kasten als het ware om de hoek doorgezet met een dubbele ronde kast. Gaaf hé?!

De kasten van deze Snaidero keuken zijn ook voorzien van zwarte greeplijsten, zelf heb ik Titanium hier in de showroom.

Daarnaast heeft de klant ook gekozen voor een grotere ladenkast op het eiland.

Bij mij in de showroom is het Corian werkblad van deze Snaidero Ola keuken 360cm, maar bij deze klant wel 420cm.

Het werkblad is trouwens nog steeds uit 1 stuk (naadloos).

Eerste Snaidero keukens gelost 2024

Vanmorgen is de vervoerder van Snaidero hier weer keukens wezen lossen.

Dit zijn de keukens die nog eind December vorig jaar gemaakt zijn maar in verband met de kerstvakantie nu pas bij mij afgeleverd worden.


woensdag 10 januari 2024

Snaidero Ola keuken van project 1125

Onlangs schreef ik jullie over de Snaidero keuken van project 1125. Deze Snaidero Ola keuken heb ik verkocht aan een klant die al eerder een keuken bij me gekocht heeft (in een vorige woning).

Inmiddels zijn de monteurs bezig met de montage van deze prachtige Italiaanse design keuken. Het wordt een Ola 20 keuken in Grigio Cemento, maar dan nét weer even anders als bij mij in de showroom hier.

Hier onder alvast een plaatje. Wat gaaf hé met zo`n Corian "hoekeiland" er op?!


dinsdag 9 januari 2024

Montage G10 keuken

Eigenlijk zou Jan Levien vandaag de Snaidero keuken van project 1133 gaan monteren in Middelburg.

Op het laatste moment kon dat helaas niet doorgaan, de klant was nog niet zo ver (vloer moest er nog in).

Een keuken zetten we immers het liefste als de vloer er al in ligt.
Zodoende heeft Jan Levien mij kunnen helpen met de montage van de nieuwe G10 keuken.
De keuken wordt nu weer ingepakt omdat het plafond deze week nog gestuct gaat worden.De G10 is trouwens more-or-less dezelfde keuken als de keuken op onderstaande video. Je ziet dat de keuken alleen is gespiegeld en dat de apparaten nu van het merk Gaggenau zijn.

maandag 8 januari 2024

Snaidero keuken in Lopik (project 1094)

Een paar maanden terug heb ik in Lopik een Snaidero keuken geleverd aan de klant van project 1094.

Bij deze klant is de S10 keuken gemonteerd.


De klant heeft nog een Neff vriezer bijbesteld laatst voor de bijkeuken. Deze heeft Jan Levien deze week bezorgd bij de klant.

De keuken bij klant ziet er inmiddels heel anders uit als direct na oplevering. Vandaar even wat foto`s.


Omdat de klant een plafondafzuigkap heeft gekozen is deze verwerkt in een zwevend verlaagd plafond net als bij mij thuis.

In dit verlaagde plafond heeft Jan Levien weer LED verlichting gemonteerd. Deze verlichting is dan weer aan te passen qua kleur.


zaterdag 6 januari 2024

Vouwdeurkast

In veel Snaidero keukens pas ik de vouwdeurkast toe. Je kan hier mee de vaatwasser op hoogte inbouwen. Ook kun je de losse keuken apparaten uit het zicht krijgen.

Een paar jaar terug maakte ik er onderstaande video over.We zijn inmiddels enkele jaren verder en ook de vouwdeurkast heeft zich verder ontwikkeld hier.

Er zijn nu veel meer opties zoals:

- Achterwanden op kleur in de vouwdeurkast.

- Handige binnenlades naast de vaatwasser.

- Andere werkbladen in de vouwdeurkast.

- Extra brede vouwdeurkast van 150cm i.p.v. standaard120cm.

- GREEPLOZE versie vouwdeurkast!Kom gerust eens langs in de showroom om de mogelijkheden door te nemen.

donderdag 4 januari 2024

Gaggenau 400 serie apparatuur

Hier in de Snaidero keukenshowroom heb ik tegenwoordig veel Gaggenau apparaten ingebouwd. Ik heb onlangs een video hier over opgenomen die ik binnenkort met jullie hoop te delen.

Gaggenau apparaten monteer je sneller dan dat je een video monteert over deze Gaggenau apparaten 😉. Maar bij de video van onderstaande keuken bij klant zien jullie veel Gaggenau apparaten uit de 400 serie van Gaggenau.De 400 serie is nóg wat aparter/exclusiever als dat de 200 serie is. Bijvoorbeeld de losse knoppen van de kookplaat aan de voorkant van de keuken en niet bovenop het werkblad.


De Gaggenau 200 serie heeft bijvoorbeeld subtiele staafgrepen. Maar bij de Gaggenau 400 serie zijn die grepen vervallen en gaat de oven bijvoorbeeld open met door-open-assist.

De oven komt ook wat meer naar buiten ten opzichte van het keukenfront. Wat minder bescheiden zeg maar.


Dan nog wat anders. In verband met het afscheid van een vriend van mij ben ik morgen (dv. vrijdag 5 januari 2024) alleen `s morgens open.

woensdag 3 januari 2024

Snaidero keukens in Duitsland

Eigenlijk ben ik niet zo`n vakantieman 😀. Gisteren lekker weer begonnen met werken. Heb de eerste klanten al weer gehad en de offertes weer gemaakt.

Niet dat ik niet graag vrij ben, maar mijn werk is ook gewoon heel leuk.


Gisteren had ik een klant uit Vlissingen en eentje uit Goes. Maar morgen komt er een stel uit Meppel, maar ook een meneer uit Frankfurt. Leuk hé toch?

De meneer uit Frankfurt komt nu alleen apparaten ophalen voor z`n keuken. Heb wel vaker klanten uit Duitsland trouwens. Een hele poos terug heb ik ook in Frankfurt een keuken gezet. Maar ook in Koblenz en verschillende Snaidero keukens in Krefeld.

Hier onder daarom een video over de keuken van project 888 in Krefeld, (de andere keuken in Krefeld is de Snaidero Ola keuken van Chris).

dinsdag 2 januari 2024

Beste wensen

Allereerst wil ik de volgers van het blog de beste wensen doen voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt!


De afgelopen dagen was ik met oud-en-nieuw uiteraard vrij. Zodoende wat meer tijd met het gezin door kunnen brengen.

Dus o.a. samen met mijn dochter Lea cake gemaakt in de Neff oven. Daar heb je `m tenslotte voor toch?


Maar inmiddels is de keukenshowroom hier weer gewoon open net als anders hoor.

De keukenmonteurs hebben nu nog wel vrij, volgende week hopen we weer te beginnen met monteren.